Ordenances fiscals i preus públics 2022


Títol Document Url
Ordenança general de gestió inspecció i recaptació000-2022 Ordenança general de gestió inspecció i recaptació Enllaç
Impost sobre vehicles de tracció mecànica001-2022 Impost sobre vehicles de tracció mecànica Enllaç
Impost sobre Construccions installacions i obres002-2022 Impost sobre Construccions installacions i obres Enllaç
Impost sobre béns immobles003-2022 Impost sobre béns immobles Enllaç
Impost sobre l'increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana004-2022 Impost sobre l'increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana Enllaç
Taxa llicències o la comprovació comunicada en matèria d'urbanisme005-2022 Taxa llicències o la comprovació comunicada en matèria d'urbanisme Enllaç
Taxa expedició Documents Administratius006-2022 Taxa expedició Documents Administratius Enllaç
Taxa per la prestació serveis intervencio activitats007-2022 Taxa per la prestació serveis intervencio activitats Enllaç
Taxa recollida Escombraries008-2022 Taxa recollida Escombraries Enllaç
Taxa Connexió Xarxa Serveis Públics009-2022 Taxa Connexió Xarxa Serveis Públics Enllaç
Generals de Contribucions Especials010-2022 Generals de Contribucions Especials Enllaç
Taxa per retirada de Vehicles012-2022 Taxa per retirada de Vehicles Enllaç
Taxa Llar d'Infants013-2022 Taxa Llar d'Infants Enllaç
Taxa ocupació Subsòl sòl i volada014-2022 Taxa ocupació Subsòl sòl i volada Enllaç
Taxa OVP Taules Cadires i Altres installacions015-2022 Taxa OVP Taules Cadires i Altres installacions Enllaç
Taxa per entrades, guals i reserves016-2022 Taxa per entrades, guals i reserves Enllaç
Preu públic Preus Servei Psicopedagògic Municipal017-2022 Preu públic Preus Servei Psicopedagògic Municipal Enllaç
Taxa OVP Mercat Setmanal018-2022 Taxa OVP Mercat Setmanal Enllaç
Taxa OVP Materials construcció tanques contenidors019-2022 Taxa OVP Materials construcció tanques contenidors Enllaç
Taxa pel subministrament Aigua021-2022 Taxa pel subministrament Aigua Enllaç
Impost sobre activitats econòmiques022-2022 Impost sobre activitats econòmiques Enllaç
Taxa Serveis Cementiri023-2022 Taxa Serveis Cementiri Enllaç
Taxa Aprofitament per Empreses Explotadores024-2022 Taxa Aprofitament per Empreses Explotadores Enllaç
Taxa Estacionament Zona Blava025-2022 Taxa Estacionament Zona Blava Enllaç
Taxa serveis Animals domèstics026-2022 Taxa serveis Animals domèstics Enllaç
Taxa per l'Assistència Centre Obert027-2022 Taxa per l'Assistència Centre Obert Enllaç
Servei Atenció Domiciliària029-2022 Servei Atenció Domiciliària Enllaç
General de Preus Públics030-2022 General de Preus Públics Enllaç
Preu públic Publicitat Emissora031-2022 Preu públic Publicitat Emissora Enllaç
Preu públic Publicitat Butlletí Municipal i altres publicacions032-2022 Preu públic Publicitat Butlletí Municipal i altres publicacions Enllaç
Taxa Clavegueram033-2022 Taxa Clavegueram Enllaç
Taxa per serveis especials de vigilància034-2022 Taxa per serveis especials de vigilància Enllaç
Taxa per la prestació de serveis i aprofitament esp. dels edif035-2022 Taxa per la prestació de serveis i aprofitament esp. dels edif Enllaç
Preu Públic Aules de Cultura036-2022 Preu Públic Aules de Cultura Enllaç
Preu Públic SEM Can Banús037-2022 Preu Públic SEM Can Banús Enllaç
Preu públic Preus festa Major038-2022 Preu públic Preus festa Major Enllaç
Preu públic Visites guiades039-2022 Preu públic Visites guiades Enllaç
Preu públic Serveis Casal Gent Gran de Can Rafart040-2022 Preu públic Serveis Casal Gent Gran de Can Rafart Enllaç
Taxa verificació habitatge buit041-2022 Taxa verificació habitatge buit Enllaç
Annex Carrerer 2022 TaxesAnnex Carrerer 2022 Taxes Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-03-2022 12:53