Educació


L'ensenyament és un dels pilars bàsics en el creixement personal i de país i una eina indispensable per a la igualtat d'oportunitats dels ciutadans petits i grans. És per aquesta raó que la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt treballa per estendre la perspectiva educadora a tot el poble, per convèncer-lo del seu compromís i la seva responsabilitat en l´educació i formació de les noves generacions
La regidoria d´Educació treballa, des de l´àmbit municipal, pel bon funcionament de tots els centres educatius del poble, per l´èxit escolar, l´excel•lència educativa, la innovació pedagògica, la cohesió social, la transició al món del treball, l´extensió del dret a l´educació al llarg de la vida i la construcció d´un model de poble més educador
El nostre Objectiu és gestionar i coordinar tots aquells serveis, plans o projectes relatius a l´educació i a la millora de tots els nivells d´ensenyament que es desenvolupen a Vilassar de Dalt.

Què fem

Estratègies per continuar construint una comunitat que educa, amb l´esperit creat al Projecte educatiu de poble “Vilassar Educa”

  • Assumpció d´un lideratge polític respecte de la promoció del treball educatiu integrat amb projectes comunitaris amb famílies, barri, espai públic, esport, etc.
  • Repensant i coordinant els equipaments i recursos de l´ajuntament i les entitats.
  • Adopció del Consell Educatiu Municipal com espai de participació amb capacitat de decisió que incorpori el conjunt d´agents educatius (AFA´S, Esplai, Cau, entitats, clubs esportius, serveis municipals, etc.
  • Impuls de les propostes de l´Aliança Educació 360 seguint el Projecte Educatiu de poble; promoció de l´Educació a Temps Complet que entén l´educació com un procés permanent d´aprenentatge.
  • Impuls dels usos didàctics dels recursos patrimonials: exposicions, fons del Museu, equipaments, jaciments.
  • Foment d´accions de la metodologia d´Aprenentatge Servei als centres.
  • Aposta per la cogestió i la implementació de programes de diversificació curricular com a mesura d´atenció a la diversitat.
  • Gestió directa de l´Escola bressol municipal dotant-la de recursos per a un millor servei, amb manteniment de la tarifació social. 

Ja podeu consultar la Guia de recursos educatius del curs 2020 - 2021

Equipaments

Aula Municipal de Dansa

Plaça de la Tela, 4

08358 - Vilassar de Dalt

aulamunicipaldansa@vilassardedalt.cat

Horari d'atenció al públic: dimarts, dimecres i dijous de 16.30 h a 17.00 h i a hores convingudes. Horari de l'Aula de Dansa: de dilluns a dijous de les 17.00 h fins les 22.00h i divendres de 17.00 h fins les 21.00h

Regidories relacionades