Educació

L'educació és un dels pilars bàsics en el creixement personal i de país i una eina indispensable per a la igualtat d'oportunitats de la ciutadania. És per aquesta raó que la regidoria d'Educació treballa per estendre la perspectiva educadora a tot el poble, per convèncer-lo del seu compromís i la seva responsabilitat en l'educació i formació de les noves generacions
 

La regidoria d'Educació treballa, des de l'àmbit municipal, pel bon funcionament de tots els centres educatius del poble, per l'èxit escolar, l'excel·lència educativa, la innovació pedagògica, la cohesió social, la transició al món del treball, l'extensió del dret a l'educació al llarg de la vida i la construcció d'un model de poble més educador
La regidoria gestiona i coordina tots els serveis, plans o projectes relatius a l'educació i a la millora de tots els nivells d'ensenyament que es desenvolupen a Vilassar de Dalt.

Competències de la regidoria

  • Assumpció d'un lideratge polític respecte de la promoció del treball educatiu integrat amb projectes comunitaris amb famílies, barri, espai públic, esport, etc.
  • Repensant i coordinant els equipaments i recursos de l´ajuntament i les entitats.
  • Adopció del Consell Educatiu Municipal com espai de participació amb capacitat de decisió que incorpori el conjunt d´agents educatius (AFA´S, Esplai, Cau, entitats, clubs esportius, serveis municipals, etc.
  • Impuls de les propostes de l'Aliança Educació 360 seguint el Projecte Educatiu de poble; promoció de l´Educació a Temps Complet que entén l´educació com un procés permanent d´aprenentatge.
  • Impuls dels usos didàctics dels recursos patrimonials: exposicions, fons del Museu, equipaments, jaciments.
  • Foment d'accions de la metodologia d'Aprenentatge Servei als centres.
  • Aposta per la cogestió i la implementació de programes de diversificació curricular com a mesura d´atenció a la diversitat.
  • Gestió directa de l'Escola bressol municipal dotant-la de recursos per a un millor servei, amb manteniment de la tarifació social.

C/ Camí Can Pons 21-27 08339 - Vilassar de Dalt

93 753 00 08

Visites concertades.

Sílvia Domènech

Temes relacionats

Responsable polític

Mapa