Factura electrónica

L'Ajuntament ja disposa del servei de facturació electrònica e.FACT

eFACT

L'Ajuntament de Vilassar de Dalt disposa de l'e-FACT, el servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per la recepció de les factures electròniques per part dels proveïdors.

El codi de l'Òrgan Gestor, la Unitat Tramitadora i Oficina Comptable són el mateix pel nostre ajuntament: L01082140

Beneficis per a les empreses:

  • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap mena d’entrada manual).
  • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.
  • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
  • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic en lloc de la factura en paper.

Què es considera factura electrònica?

És el document electrònic que conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan duu una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat.
Per conèixer els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulteu quines són les obligacions en l'emissió de la factura.

Com es generen?

El format electrònic per emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae segons l’Ordre PRE/2971/2007. Per generar les factures amb aquest format públic es disposen de diversos mecanismes:

  • A través de l’aplicació gratuïta “Gestió de facturació electrònica” que ofereix el Ministeri d’Indústria Turisme i Comerç i que podeu trobar a la web www.facturae.es a Gestió de facturació electrònica.
  • Mitjançant una interfície de facturació electrònica en local per a Microsoft Word 2007 i que podeu descarregar-vos gratuïtament en el següent enllaç http://factoffice.codeplex.com.
  • Mitjançant una interfície de facturació electrònica en local per a Microsoft Word 2010 o Microsoft Excel 2010 i que es pot descarregar gratuïtament en el següent enllaç http://offinvoice.codeplex.com.
  • Altres recursos disponibles: www.pimestic.cat (Recursos TIC) i www.hazteunafacturae.com.
  • A través de plataformes privades de serveis de facturació electrònica que hi ha al mercat i que permeten generar factures electròniques en format facturae.

Com lliurar-les a l'Ajuntament?


Per enviar les factures electròniques a l'Ajuntament de Vilassar de Dalt podeu utilitzar diferents mecanismes:
1. A través de la bústia de lliurament
Consulteu els manuals d’usuari de la bústia de lliurament:

2. A través de plataformes privades de serveis de facturació electrònica
Podeu lliurar les factures electròniques mitjançant les plataformes privades de serveis de facturació electrònica que hi ha al mercat si aquestes es troben adherides al servei e.FACT.

Com consultar l'estat de la vostra factura?

Accedint a la bústia de lliurament de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, entrant a la pestanya "Consulta d'estats". Aquesta funcionalitat permet la recerca de factures enviades prèviament, de cara a consultar el seu estat de procés.
Per a consultar l'estat d'una factura heu d'informar dels següents camps: número de factura, any fiscal de la factura, NIF de l'emissor, NIF del receptor i l'import total de la factura. Una vegada completats aquests camps i prement sobre el botó "Cerca" es realitza la consulta, mostrant-se l'històric d'estats pels quals ha passat la factura especificada. D’aquesta manera, si la factura s’ha lliurat i registrat correctament a l’Ajuntament, es detalla, entre d'altres dades, la informació corresponent al registre d’entrada de la factura.
Destacar que en el cas que no visualitzeu l’estat “Registrada”, això indica que la factura no s’ha registrat per l’Ajuntament. Així mateix, si la factura no supera la validació de la seva signatura electrònica o la factura no s’accepta per part de l'Ajuntament per motius comercials, la bústia de lliurament indicarà l’estat de "Rebutjada" i el motiu del rebuig.
Així mateix, és responsabilitat de l’emissor de les factures la consulta de l’estat d'aquestes.

Accés a la bústia de lliurament

Accediu a la bústia de lliurament de factures electròniques de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt fent clic aquí.

BÚSTIA DE FACTURES ELECTRÒNIQUES DEL MUSEU

LOGO MUSEU

El codi DIR3 del museu són: LA0008501

Factures del Museu Arxiu de Vilassar

Per enviar les factures electròniques del Museu cliqueu aquí.

 

BÚSTIA DE FACTURES ELECTRÒNIQUES DEL CENTRE TEATRAL (LA MASSA)

Logo Teatre

El codi DIR3 del teatre són: LA0013533

Factures del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa

Per enviar les factures electròniques del Teatre cliqueu aquí.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-11-2020 17:48