Infància i Joventut


L'àrea d'Infància, Adolescència i Joventut és l'encarregada de donar resposta a les demandes i necessitats de la població infantil, adolescent i jove del municipi, així com  garantir els seus drets en tots els àmbits de la seva vida per tal de que arribin a un desenvolupament en plena autonomia.

 

 

 

 

 

CONTACTE
Tècnica d´Infància, Adolescència i Joventut: Maite Subirats i Vila

664.252.088
pij@vilassardedalt.cat

Horari atenció al públic: De dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h (aquest pot variar segons l'activitat). Degut a les restriccions per la covid-19, actualment les visites presencials han de ser prèviament concertades.

Aula d’Estudi: Dilluns, Dimecres i Dijous de 16:00H a 19:00H (Reserva amb cita prèvia)

Adreça: C/ Camí de Can Pons 21-27
937507919

 

Dinamitzadora juvenil: Gala Martinez i Raulí
638.009.411
espaijove@vilassardedalt.cat
Horari d'atenció al públic Espai Jove: Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 17:30 h a 19:30 h* (Actualment i degut a les restriccions per la covid-19, l’Espai Jove romandrà tancat fins nou avís).
Aula d'estudi: Dilluns, dimecres, dijous de 16 h a 19 h (Reserva amb cita prèvia).

 

Carta de Serveis

 • PARTICIPACIÓ

Consell d'Infants
El Consell Municipal d´Infants és un òrgan de participació infantil de 9 a 12 anys i la seva missió és canalitzar les opinions, idees, propostes dels infants del municipi per tal de fer-les arribar a l´Ajuntament. És un espai on, els infants del poble, poden exercir el seu dret, com a ciutadans que són, a reflexionar, expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a millorar aquells aspectes del poble que considerin necessaris.
La finalitat del Consell Infantil és aconseguir que els menors visquin el seu poble, i formin part activa, desenvolupant la seva capacitat crítica i fent sentir la seva veu.
Formen part d'aquest Consell un alumne per aula de 5è, 6è de primària de les Escoles Immaculada, Francesc Macià i IE Sant Jordi. Els representants són elegits per votacions o voluntat pròpia.

Efecte jove
L´Efecte Jove és un procés participatiu amb adolescents que cursen des de 1r fins a 4rt d´ESO de l´IE Sant Jordi i l´INS Jaume Almera i el qual neix amb la voluntat d´oferir un espai als joves per tal de que pugin exterioritzar les seves inquietuds, tant a nivell personal com en un àmbit més col·lectiu, alhora que generen un cercle de confiança en el qual poden investigar, identificar problemes, debatre, treballar en equip, resoldre conflictes, prendre decisions i pactar.
Un cop s´ha detectat quins són els temes que volen tractar (prèviament consensuats), es realitzen diferents activitats a mode de “denuncia” per tal de conscienciar a la societat, com ara és el teatre fòrum, càmeres ocultes, etc.
El resultat final del procés participatiu i, dinamitzat per una entitat externa, es presenta a la resta de població pugui conèixer de primera mà les inquietuds dels adolescents.

Consell Municipal de Joventut
El Consell Municipal de Joventut pretén crear un espai de participació amb adolescents entre 16 i 30 anys per tal de detectar les seves necessitats com a ciutadans de Vilassar de Dalt així com treballar transversalment amb altres organismes i realitzar un assessorament en base a les consultes i propostes sobre qualsevol tema relacionat amb el sector dins l´àmbit territorial del municipi.
Àrees implicades: Infància, Adolescència i Joventut

 

 • PROMOCIÓ I COHESIÓ SOCIAL

Menuts, festival de la petita infància
Es tracta d´un festival per donar la benvinguda als nous nadons nascuts l´any anterior a Vilassar de Dalt i on s´hi realitzen activitats dirigides al públic més petit i familiar.
Durant el festival, també es dona a conèixer les diferents entitats del municipi que realitzen accions vers a les famílies i infants.
Col·laboren: Llar d´Infants Can Roure, Biblioteca Can Manyer, esports i d´altres entitats del municipi.

Centre Obert i Joventut
Centre Obert i Joventut s´uneixen per tal de crear un projecte on posar en conjunt recursos humans i econòmics i així arribar a quants més joves possibles per tal de realitzar activitats com ara la celebració de festes tradicionals (Sant Jordi, Castanyada Terrorífica, etc.), tallers de sensibilització (Dia Internacional per a l´Eliminació de la Violència Envers les Dones, Dia Mundial pels Drets dels Infants, 08 de març), Estiu Jove, etc.
D'altra banda, es tracta de donar sortida a unes necessitats dels joves oferint una oferta ludico-educativa en el mateix municipi, així com optimitzant els recursos econòmics del Centre Obert i l'àrea d´Infància, Adolescència i Joventut.

Currículum Obert
El Currículum Obert de l'Institut Jaume Almera és un projecte en el que hi participen els educadors de l´ajuntament com a docents i el qual està inclòs dins del programa d'atenció a la diversitat d'aquest centre i es dirigeix a alumnes que en començar el curs 4rt d´ E.S.O. no estan en disposició d'aconseguir el títol de l´E.S.O.
Durant el primer trimestre es treballen Hàbits Saludables, en el segon es realitza Orientació a la Formació Laboral, i en l´últim s´apliquen diferents Dinàmiques de Grups.
Així mateix durant tot el curs, els i les alumnes realitzen pràctiques laborals dos cops per setmana per tal d´adquirir més habilitats, coneixements i eines.

Espai Jove, de 12 a 30 anys
Pretén ser el nucli vertebrador de les activitats per a adolescents i joves, així com un espai de trobada a través del qual s'amplia l'oferta de lleure i es diversifiquen les opcions ja existents a Vilassar de Dalt pel públic jove, donant altres alternatives i promovent l'ús actiu del temps lliure així com el temps de creixement personal, socialització i experimentació.
Des de l´Espai jove s'ofereix un lloc lúdic per a adolescents i joves alhora que també es programen diferents activitats trimestralment.

Taula d´Entitats
Són els espais de coordinació amb les entitats del municipi, així com la cessió dels espais públics i totes aquelles activitats en conjunt que es realitzen.

 • CULTURA

Bibliojove (Biblioteca Can Manyer): Activitats diverses que es realitzen a la Biblioteca per promocionar la lectura entre adolescents i joves, com és ara el concurs literari de Sant Jordi, lectures al vent, etc.

Teatre jove (Teatre La Massa): El programa Teatre Jove apropar els Joves a les arts escèniques que es duen a terme al Municipi per tal de fomentar-les com alternatives de consum de lleure.
Des de l´Espai Jove s´inicia de nou el projecte “L´Espai Jove va al teatre”, on un cop per trimestre s´escollirà una obra de teatre per al públic adolescent i jove i s´oferirà a una tarifa especial per tal d´incentivar la participació.

 • EMANCIPACIÓ

Anem per feina. El projecte neix amb una finalitat molt clara d´afavorir la inserció social i laboral dels joves, promovent recursos propers i mediadors que se situïn entre les necessitats d'un col·lectiu que no arriba als circuits normalitzadors laborals o que té grans dificultats per fer-ho. Àrees implicades: Serveis Socials Promoció econòmica, Infància, Adolescència i Joventut.

 • HABITATGE

Des de l´Ajuntament es proposen varis projectes per poder ajudar als joves a accedir a un habitatge:
- El projecte d'habitatge per a joves consisteix en què l'ajuntament faci mediació entre el/la jove i el/la propietari/a per tal que els i les joves puguin habitar un habitatge desocupat de forma permanent durant un temps determinat a canvi d'un lloguer social o de realitzar el manteniment de l'immoble.
- Una cooperativa és un grup de persones que s´han unit voluntàriament per tal de satisfer en comú les seves necessitats, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica” (AliançaCooperativa Internacional, 1995)
Àrees implicades: Serveis Socials, Habitatge, Infància, Adolescència i Joventut

 • SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL

És un servei especialitzat d'assessoria en mobilitat internacional per a adolescents i joves amb l'objectiu de millorar i ampliar els recursos que els serveis i equipaments juvenils posen a l'abast dels/les adolescents i joves a fi de facilitar que aquests puguin accedir a noves oportunitats que els permetin millorar la seva experiència vital a l'estranger. Des del Consell Comarcal del Maresme s'assumeix la funció de fer la gestió de la contractació del servei, de forma conjunta, per optimitzar nivell econòmic com en tot el procediment de la contractació, així com la prestació d'un servei amb uns mateixos criteris d'intervenció en tot el territori.

 • CONVERSES EN ANGLÈS

Converses en anglès (Tea Time) és un espai dinamitzat per un professor extern i en el qual es practica l'speaking.
L´activitat es du a terme cada dijous de 16:30 h a 18:00 h des del mes d'octubre fins al juny i és pensada per al jovent a partir dels 12 anys.

 • PUNT INFORMACIÓ JUVENIL

Espai per a informar, assessorar i orientar als i les joves en tots els àmbits del seu interès i vida quotidiana per a que puguin prendre decisions per si mateixes.

 • AULA D'ESTUDI

L’aula d’estudi és un servei gratuït adreçat a joves majors de 12 anys el qual ofereix ordinadors amb connexió a Internet, taules on poder realitzar treballs i una pissarra. Es troba situada a la sala del Servei de Joventut (Espai Cívic les Escoles - Centre Educatiu Can Pons), i obra els dilluns, dimarts i dimecres de 16 h a 19 h. Per anar-hi, cal reservar amb cita prèvia (més informació al 638 009 411)

 • HÀBITS SALUDABLES

Promoció de l´esport
Aquest projecte neix de la idea d'oferir activitats esportives atractives per a adolescents i joves com a eina de treball per al nostre equip d'educadors i poder treballar aspectes tan importants com la prevenció de possibles conductes de risc, les relacions personals, el mateix cos, l'autoestima, els hàbits saludables, etc.
Per arribar a aquests nois i noies és molt important no posar barreres ni impediments a la pràctica de l'esport, és a dir, oferir activitats accessibles i normalitzadores on tots poden sentir-se membres actius.

Salut i escola
Aquest projecte pretén, d'una banda, sensibilitzar els adolescents i joves sobre temes de salut i les conseqüències que ocasionen determinades conductes poc saludables. També, amb el projecte salut i escola es detecten precoçment els signes sobre problemes de salut a la vegada que els adolescents tenen l'espai per poder consultar qualsevol aspecte que els inquieti.

Comissió d´agressions sexuals i abús d´alcohol
Un altre projecte d'aquest àmbit és el protocol d'agressions sexuals que pretén sensibilitzar sobre les actituds sexistes. També, té en compte el consum d'alcohol, ja que moltes vegades l'excés de consum d'alcohol comporta a les esmentades agressions.
Àrees implicades: Serveis Socials, Salut, Policia, Cultura i Festes, Igualtat i  Infància, Adolescència i Joventut

Perspectives d´Igualtat
Aquest projecte inclou un ampli ventall de polítiques referents a les perspectives de gènere i LGTBI+. Pretén sensibilitzar i conscienciar la ciutadania en temes referents a la igualtat de gènere i oportunitats, introduint al seu torn, actuacions de prevenció i de LGTBI+. Per tal de sensibilitzar i conscienciar a la població, es realitzen campanyes informatives i formatives, així com també es commemoren els dies Internacionals.

 • TREBALL AMB FAMÍLIES

Escola de mares i pares. Aquest projecte neix amb la voluntat de sumar esforços, aglutinant tota l'oferta sota un mateix paraigua, compartint i optimitzant recursos entre totes les AMPA i/o AFAS participants i entitats, afavorint la relació i col·laboració entre l'Ajuntament (que coordina el projecte) i diverses entitats del municipi.

 • MOBILITAT SEGURA

Camins escolars
El camí escolar és una xarxa d'itineraris segurs, fruit d'un procés en el que han participat alumnes, pares i mares, professorat, veïns i representants de l'Administració Municipal, que permet que els nens, nenes, adolescents i joves es desplacin a l'escola a peu, garantint la seguretat i la comoditat dels vianants.
En aquest sentit, representen un punt d'inflexió en els hàbits de mobilitat d'accés als centres escolars dominants en les últimes dues a tres dècades, on la tendència ha estat la reducció constant de l'autonomia dels NNA i de l'accés amb maneres sostenibles a l'escola suplantat per un increment de l'ús dels vehicles privats motoritzats.
Es tracta d'un projecte educatiu, transversal, participatiu i de transformació de l'espai públic i els hàbits de mobilitat en el qual, d'una banda, es condicionen un conjunt d'itineraris còmodes, agradables i segurs que permeten als NNA i a les seves famílies realitzar els trajectes casa-escola en maneres eco movibles i, per altre, es desenvolupen un conjunt d'accions pedagògiques i ciutadanes que busquen transformar l'entorn del barri en un espai amable i sensibilitzar i conscienciar implicant tota la comunitat (nens nenes, pares / mares, docents, veïns, institucions locals, comerciants, associacions de barri, etc.).
Àrees implicades: Mobilitat i Espai Públic i Infància, Adolescència i joventut

Carril bici
Aquest projecte pretén fomentar la mobilitat tova, modificant la metodologia actual d'intervencions en l'espai públic tenint present el treball transversal i els processos participatius.
Aspectes importants a destacar són:
-Mobilitat segura: La seguretat física en l'espai públic tant de les persones que caminen, com que van amb bicicleta.
-Hàbits saludables: La falta d'exercici físic i el sedentarisme incrementen la prevalença de les malalties cardiovasculars. Tenir en compte les diferents mobilitats reduirà els nivells d'accidentalitat que es donen en l'espai públic i millorarà la salut de la població.
-Sostenibilitat: El foment de la mobilitat tova contribueix a la reducció de les emissions de gasos contaminants.
 

 

 

Equipaments

Regidories relacionades

Dades

Adreça C/ Camí Can Pons 21-27 08339 Vilassar de Dalt

Telèfon 664.252.088

Correu electrònic pij@vilassardedalt.cat

Horari Horari atenció al públic: De dilluns a divendres de 9:00 h a 14:00 h* *Aquest pot variar segons l'activitat