Ordenances fiscals i preus públics 2023


Títol Document Url
000-2022 Ordenança general de gestió inspecció i recaptació000-2023 Ordenança general de gestió inspecció i recaptació Enllaç
001-2023 Impost sobre vehicles de tracció mecànica001-2023 Impost sobre vehicles de tracció mecànica Enllaç
002-2023 Impost sobre Construccions installacions i obres002-2023 Impost sobre Construccions instal·lacions i obres Enllaç
003-2023 Impost sobre béns immobles003-2023 Impost sobre béns immobles Enllaç
004-2022 Impost sobre l'increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana004-2023 Impost sobre l'increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana Enllaç
005-2023 Taxa llicències o la comprovació comunicada en matèria d'urbanisme005-2023 Taxa llicències o la comprovació comunicada en matèria d'urbanisme Enllaç
006-2023 Taxa expedició Documents Administratius006-2023 Taxa expedició Documents Administratius Enllaç
007-2023 Taxa per la prestació serveis intervencio activitats007-2023 Taxa per la prestació serveis intervencio activitats Enllaç
008-2023 Taxa recollida Escombraries008-2023 Taxa recollida Escombraries Enllaç
010-2023 Generals de Contribucions Especials010-2023 Generals de Contribucions Especials Enllaç
012-2023 Taxa per retirada de Vehicles012-2023 Taxa per retirada de Vehicles Enllaç
013-2023 Taxa Llar d'Infants013-2022 Taxa Llar d'Infants Enllaç
014-2023 Taxa ocupació Subsòl sòl i volada014-2023 Taxa ocupació Subsòl sòl i volada Enllaç
015-2023 Taxa OVP Taules Cadires i Altres instal·lacions015-2023 Taxa OVP Taules Cadires i Altres instal·lacions Enllaç
016-2023 Taxa per entrades, guals i reserves016-2023 Taxa per entrades, guals i reserves Enllaç
017-2023 Preu públic Preus Servei Psicopedagògic Municipal017-2023 Preu públic Preus Servei Psicopedagògic Municipal Enllaç
018-2023 Taxa OVP Mercat Setmanal018-2022 Taxa OVP Mercat Setmanal Enllaç
019-2023 Taxa OVP Materials construcció tanques contenidors019-2023 Taxa OVP Materials construcció tanques contenidors Enllaç
022-2023 Impost sobre activitats econòmiques022-2023 Impost sobre activitats econòmiques Enllaç
023-2023 Taxa Serveis Cementiri023-2022 Taxa Serveis Cementiri Enllaç
024-2023 Taxa Aprofitament per Empreses Explotadores024-2023 Taxa Aprofitament per Empreses Explotadores Enllaç
025-2023 Taxa Estacionament Zona Blava025-2023 Taxa Estacionament Zona Blava Enllaç
026-2023 Taxa serveis Animals domèstics026-2023 Taxa serveis Animals domèstics Enllaç
027-2023 Taxa per l'Assistència Centre Obert027-2023 Taxa per l'Assistència Centre Obert Enllaç
029-2023 Servei Atenció Domiciliària029-2023 Servei Atenció Domiciliària Enllaç
030-2023 General de Preus Públics030-2023 General de Preus Públics Enllaç
031-2023 Preu públic Publicitat Emissora031-2023 Preu públic Publicitat Emissora Enllaç
032-2023 Preu públic Publicitat Butlletí Municipal i altres publicacions032-2023 Preu públic Publicitat Butlletí Municipal i altres publicacions Enllaç
034-2023 Taxa per serveis especials de vigilància 034-2023 Taxa per serveis especials de vigilància Enllaç
035-2023 Taxa per la prestació de serveis i aprofitament esp. dels edif035-2023 Taxa per la prestació de serveis i aprofitament esp. dels edif Enllaç
036-2023 Preu Públic Aules de Cultura036-2023 Preu Públic Aules de Cultura Enllaç
037-2023 Preu Públic SEM Can Banús037-2023 Preu Públic SEM Can Banús Enllaç
038-2023 Preu públic Preus festa Major038-2023 Preu públic Preus festa Major Enllaç
039-2023 Preu públic Visites guiades039-2023 Preu públic Visites guiades Enllaç
040-2023 Preu públic Serveis Casal Gent Gran de Can Rafart040-2023 Preu públic Serveis Casal Gent Gran de Can Rafart Enllaç
041-2023 Taxa verificació habitatge buit041-2023 Taxa verificació habitatge buit Enllaç
042-2023 Regulació de les tarifes dels serveis de subministrament d'aigua i de clavegueram042-2023 Regulació de les tarifes dels serveis de subministrament d'aigua i de clavegueram Enllaç
Annex Carrerer 2023 TaxesAnnex Carrerer 2023 Taxes Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-02-2023 11:23