2020


Títol Document Url
1r. Trimestre 2020Personal Enllaç
Deute viu Enllaç
Deute propers 10 anys Enllaç
Passius contingents Enllaç
Beneficis fiscals Enllaç
Resum classificació econòmica Enllaç
Ingressos corrents Enllaç
Ingressos de capital Enllaç
Despeses corrents Enllaç
Despeses de capital Enllaç
Romanent de tresoreria Enllaç
Calendari i pressupost de tresoreria Enllaç
Fluxes interns Enllaç
Operacions atípiques Enllaç
Devolució ingressos indeguts Enllaç
Annex Covid19 Enllaç
2n. Trimestre 2020Personal Enllaç
Deute viu Enllaç
Deute propers 10 anys Enllaç
Passius contingents Enllaç
Beneficis fiscals Enllaç
Resum classificació econòmica Enllaç
Resum classificació econòmica Enllaç
Ingressos corrents Enllaç
Ingressos de capital Enllaç
Despeses corrents Enllaç
Despeses de capital Enllaç
Romanent de Tresoreria Enllaç
Calendari i pressupost de tresoreria Enllaç
Fluxes interns Enllaç
Subvencions Enllaç
Operacions atípiques Enllaç
Devolució ingressos indeguts Enllaç
Annex Covid19 Enllaç
3r. Trimestre 2020Personal Enllaç
Deute viu Enllaç
Deute propers 10 anys Enllaç
Deute propers 10 anys Enllaç
Passius contingents Enllaç
Beneficis fiscals Enllaç
Resum classificació econòmica Enllaç
Ingressos corrents Enllaç
Ingressos de capital Enllaç
Despeses corrents Enllaç
Despeses de capital Enllaç
Romanent de tresoreria Enllaç
Calendari i pressupost de tresoreria Enllaç
Obligacions a favor del sector públic Enllaç
Subvencions Enllaç
4t. Trimestre 2020Personal Enllaç
Deute viu Enllaç
Venciment deute a 10 anys Enllaç
Beneficis fiscals Enllaç
Resum classificació econòmica Enllaç
Ingressos corrents Enllaç
Ingressos de capital Enllaç
Despeses corrents Enllaç
Despeses de capital Enllaç
Romanent de Tresoreria Enllaç
Calendari i pressupost de tresoreria Enllaç
Devolució ingressos indeguts Enllaç
Fluxes interns Enllaç
Resum estat execució del pressupost Enllaç
Ajustos 4t trimestre Enllaç
4t rimestre Enllaç
Passius contingents Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-02-2021 12:47