2021


Títol Document Url
1r trimestre 2021Creditors per devolució d'ingressos Enllaç
Regla de la despesa Enllaç
Annex. Fluxes interns Enllaç
Despeses finançades administració pública Enllaç
Annex IC1 IIVTNU Enllaç
Efectes Covid Enllaç
Execucions trimestre 4 totals Enllaç
Resum classificació econòmica Enllaç
Desglòs ingressos corrents Enllaç
Desglòs ingressos de capital Enllaç
Desglòs despeses corrents Enllaç
Desglòs despeses de capital Enllaç
Romanent de tresoreria Enllaç
Calendari i pressupost de tresoreria Enllaç
Resum execució del pressupost Enllaç
Dotació de plantilla Enllaç
Deute viu Enllaç
Venciment deute 10 anys Enllaç
Beneficis fiscals Enllaç
Ajustos Enllaç
Creditors per operacions meritades Enllaç
2n trimestre 2021Devolució ingressos indeguts Enllaç
Dotació Plantilla Enllaç
Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales Enllaç
Ingressos corrents Enllaç
Ingressos de capital Enllaç
Ingressos trimestre Enllaç
Passius contingents Enllaç
Romanent de tresoreria Enllaç
Subvencions Enllaç
Transferències internes Enllaç
2n trimestre 2021 Enllaç
Ajustos SEC Enllaç
Beneficis fiscals Enllaç
Calendari i pressupost de tresoreria Enllaç
Despeses corrents Enllaç
Despeses Covid Enllaç
Despeses de capital Enllaç
Deute pròxims 10 anys Enllaç
Deute viu Enllaç
3r trimestre 20213r trimestre 2021 Enllaç
Ajustos SEC Enllaç
Beneficis fiscals Enllaç
Calendari 3r trimestre Enllaç
Despeses corrents Enllaç
Despeses COVID Enllaç
Despeses de capital Enllaç
Deute 10 anys Enllaç
Deute viu Enllaç
Devolució ingressos indeguts Enllaç
Dotació plantilla Enllaç
Ingressos corrents Enllaç
Ingressos de capital Enllaç
Interns Enllaç
Passius contingents Enllaç
Resum classificació Enllaç
Romanent de tresoreria Enllaç
Subvencions Enllaç
4t trimestre 2021Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç
Execucions trimestrals del pressupostc4t trimestre 2021 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-02-2022 10:31