Reducció del 50% del cànon de l'aigua per als mesos d'abril i maig

aiguaLa Generalitat ha aprovat la proposta de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per reduir el cànon a la meitat en les factures domèstiques, industrials i de la ramaderia dels mesos d'abril i maig.

La mesura s'emmarca en el Decret-llei aprovat per la Generalitat de Catalunya per al suport i liquiditat a les famílies i activitats econòmiques durant la crisi sanitària.

Durant el període comprès entre l'1 d'abril i el 31 de maig de 2020, a conseqüència de l'estat d'alarma per la crisi sanitària i amb l'objectiu d'aportar liquiditat a les famílies i activitats econòmiques afectades, s'aplicarà en la propera facturació una reducció en el tipus de gravamen del cànon de l'aigua.

Als usuaris domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cànon de l'aigua se'ls aplicarà un tipus de gravamen 0 per a tot el seu consum, independentment que superin el primer tram. Així doncs, s'amplia el cànon social a tots els trams de la factura. Per a la resta d'usuaris domèstics i també usuaris industrials, d'activitats econòmiques o ramaderes, la reducció del cànon de l'aigua serà del 50%.

Aplicació automàtica i universal

Amb caràcter general, la reducció del cànon de l'aigua s'aplica a la factura que inclogui la repercussió del cànon corresponent als consums d'aigua efectuats els mesos d'abril i maig de 2020, en la liquidació que emeti directament l'Agència corresponent al mateix període de consum.

Això no obstant, en els casos de contribuents als quals l'entitat subministradora factura mensualment o bimestralment el servei, la reducció s'aplica per un període de dos mesos en les factures emeses a partir de l'1 d'abril de 2020.

Per això l'Agència Catalana de l'Aigua, conjuntament amb la resta d'administracions actuants i els operadors públics i privats dels serveis d'abastament estan treballant per tal que la mesura sigui d'aplicació automàtica i universal, de manera que els usuauris no hagin de fer cap tràmit específic per tal de beneficiar-se'n.

reducció cànon aigua

reducció cànon aigua

09/04/2020
Fins el 31/12/2021
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-02-2021 11:55