canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

">

Ple del mes de novembre

Última revisió 22-11-2022 14:10
22/11/2022

Caràcter: Ordinari

Data: 24 de novembre de 2022

Hora: 20.00 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 d'octubre de 2022.

2.- Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones.

3.- Aprovació de la  xifra del padró d'habitants a 1 de gener de 2022.

4.- Incorporació de la mesura d’instal·lació d’un hidrant a la zona del dolmen de la Roca d’en Toni, al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals municipal (PPI).

5.- Resposta a les al·legacions i aprovació definitiva del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

6.- Modificació de l'article 4rt dels Estatuts de la Mancomunitat dels Ajuntaments de Premia de Dalt, Premia de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de deixalleria

7.- Moció sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials.

8.- Substitució de la Sra. Mireia Durany i Calvo com a membre d’òrgans col·legiats i consells.

9.- Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2671, de data 3 de novembre de 2022, de modificació de les atribucions i delegacions als i les regidors/ores delegats/ades.

10.- Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d’ajust de l’art. 7 del RDL 4/2012 - Finalització del Pla 3T/2022.

11.- Donar compte de l'informe de morositat i PMP del tercer trimestre de 2022.

12.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes d'octubre de 2022.

13.- Lectura del Manifest "A Vilassar en català".

14.- Precs i preguntes.