www.seu-e.cat/web/vilassardedalt).

">

Bases per participar a la fira de Sant Jordi 2023

Última revisió 07-03-2023 10:32
07/03/2023

La regidoria de Cultura ha fet públiques les bases de participació a la fira de Sant Jordi d'aquest any. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 d’abril de manera telemàtica, mitjançant una instància genèrica, a través de la Seu Electrònica (www.seu-e.cat/web/vilassardedalt).

A la instància de sol·licitud es farà constar:

  • Si són professionals o no professionals (entitats locals, escoles, clubs esportius, residències o similars).
  • Nom i cognoms, adreça a efectes de notificacions, DNI/NIE, telèfons i adreça electrònica.
  • Nombre de parades sol·licitades (màxim dues) i el total de metres quadrats a ocupar.
  • Necessitats específiques de cada parada d’acord amb l’activitat que aquesta vulgui desenvolupar. Aquestes necessitats es tindran en compte en el moment d’assignar la ubicació de la parada.
  • Descripció detallada de l’article de venda o exposició, d’acord amb el punt 7 d’aquestes condicions generals.

L’activitat de venda permesa que es pot portar a terme en aquest dia es redueix als següents articles:

  • Roses naturals
  • Roses artificials
  • Llibres nous
  • Llibres de segona mà
  • Objectes de marxandatge relacionats amb Sant Jordi

Podeu consultar les bases senceres al document adjunt.