En el Dia Mundial de l'Aigua, Vilassar impulsa iniciatives per a una gestió sostenible

Última revisió 22-03-2024 14:01
22/03/2024

Avui se celebra el Dia Mundial de l'Aigua amb la mirada posada al valor essencial de l'aigua i la defensa de la gestió sostenible dels recursos hídrics.

Avui 22 de març és el Dia Mundial de l’Aigua, una jornada proposada per la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (CNUMAD) a Rio de Janeiro, l'any 1992 que se celebra amb l'objectiu de centrar l'atenció en el valor essencial de l’aigua i la defensa de la gestió sostenible dels recursos hídrics, especialment en el context actual de sequera i emergència climàtica.

Des de l’1 de gener de 2023 Vilassar de Dalt gestiona directament l’aigua a través de l’empresa municipal ViDA amb l’objectiu de millorar-ne la prestació, exercir-ne un millor control econòmic i facilitar l’adopció de pràctiques més respectuoses amb el medi ambient. De de llavors, l’empresa municipal ha tirat endavant tot un seguit de mesures per optimitzar l’eficiència de la xarxa i fer més resilient un servei tan important en el context climàtic actual.

En relació a la millora de la xarxa d’abastament, es preveuen actuacions amb un cost estimat de 7.000.000 € amb dos objectius principals:

  1. Garantir l’abastament d’aigua potable a la població, sempre en quantitat suficient i amb la pressió adequada en cada punt de la xarxa, controlant igualment les fuites que poden s'hi poden produir. D’aquesta manera s’optimitzarà el rendiment general de la xarxa i la gestió del recurs.
  2. El subministrament d’aigua potable s’ha realitzar dins les normes de qualitat d’aigua prèviament establertes per l’abastament a tota la població.

En aquest sentit, també s’està estudiant l’estat dels aqüifers, la seva composició i cabals d’extracció per tal d’aprofitar aquest recurs propi per a la població, reduint la dependència de les conques internes i garantint la sostenibilitat del recurs local. Aquestes captacions representarien un 15 % del consum actual. Les actuacions en aquest àmbit, incloent una potabilitzadora per garantir la qualitat sanitària de l’aigua extreta, requereixen una inversió de 600.000 €.

Les millores a la xarxa combinades amb una bona sensibilització dels usuaris envers l’estalvi d’aigua, incrementarien el percentatge d’aprofitament de les captacions pròpies, fent de Vilassar de Dalt un poble més preparat per a l’adaptació al canvi climàtic.

aigua
aigua