Junta de Govern Local amb un punt públic obert a tothom

Última revisió 17-06-2022 10:05
14/06/2022

La Junta de Govern Local del proper dijous 16 de juny té un punt públic de l'ordre del dia: la modificació de l’Ordenança fiscal número 38, reguladora dels preus públics per a la venda de menjar i begudes i entrades a espectacles, dins els actes de les festes majors, i altres actes que es puguin organitzar per a l’exercici 2022 i següents.

La Junta de Govern Local tindrà lloc el proper dijous 16 de juny, a les 12 h, a la sala de juntes de l'Ajuntament.