Obligació de presentar el certificat Covid a interiors de restauració i gimnasos

Última revisió 26-11-2021 09:21
26/11/2021

La Generalitat ha prorrogat quinze dies més les mesures vigents en la lluita contra la Covid-19, a les quals ha afegit l'obligatorietat, a partir d'aquest divendres 26 de novembre, de presentar el certificat COVID digital per accedir a interiors de restaurants, locals d’oci nocturn, gimnasos, celebracions amb ball en recintes tancats i residències de gent gran. Això inclou també, equipaments culturals o esportius amb servei de bar.

Consulteu totes les mesures contra la Covid vigents fins al 10 de desembre:

Activitats socials

 La mascareta és obligatòria:

  •    En exteriors sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat interpersonal.
  •    En qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic.
  •    En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics entre la 01.00 h i les 06.00 h no es permet el consum d’aliments i begudes.

A partir d'ara s’haurà de fer servir el certificat COVID digital de la UE per accedir a per accedir a zones interiors de restaurants, locals d’oci nocturn, gimnasos, celebracions amb ball en recintes tancats i també per a visitants de residències de gent gran.

Oci nocturn

Obertura de l’oci nocturn en l’horari habitual amb un 80% d’aforament permès.

Per accedir-hi, caldrà presentar el certificat COVID digital de la UE que acredita pauta completa de vacunació o prova diagnòstica vigent.

L’ús de mascareta serà obligatori quan no es consumeix.

Equiparació amb els festivals de música que es facin a l’interior i a peu dret.

Educació

A les universitats, les activitats teòriques presencials poden augmentar l'aforament fins al 100%, tot mantenint la possibilitat de desenvolupar-les de forma telemàtica.

Adaptació de totes les activitats al nou Pla escolar per al curs 2021/2022.

Actes i cerimònies civils i religioses

100% d’aforament en actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres.

Cultura

100% d’aforament permès a cinemes, teatres, auditoris, circs i sales de concerts, biblioteques, museus, sales d’exposició, galeries d’art, arxius, etc.

Esport

Accés a gimnasos amb el certificat COVID digital de la UE.

En equipaments esportius a l’aire lliure i en espais tancats aforament al 100%. S’elimina el nombre màxim d’espectadors. Ús obligatori de mascareta.

Les assemblees d’entitats esportives també veuran incrementat l’aforament del 70 al 100%.

Restauració

Accés a zones interiors de locals de restauració amb el certificat COVID digital de la UE.

100?% aforament. S’elimina la limitació i la distància mínima entre les taules, tant a l'interior com a l'exterior, així com el nombre màxim de comensals per taula.

Horari habitual previst en la normativa sectorial d'aplicació corresponent.

Caldrà utilitzar el certificat COVID digital de la UE per accedir a banquets, celebracions i actes socials que se celebrin a hotels i a restaurants en què hi hagi ball en recintes tancats.

Comerços

100% d’aforament a petit comerç, establiments i centres comercials i mercats no sedentaris.

El règim horari de les activitats és el previst a la normativa sectorial d'aplicació corresponent.

En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 h i les 06.00 h.

Extraescolars

Permeses totes les activitats formatives o educatives no reglades i d’esport escolar.

Es poden realitzar d’acord amb el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.

Equipaments cívics

100% de presencialitat en activitats cíviques i comunitàries.

Treball

Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de la presencialitat dels llocs de treball i que fomentin l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

 

Com aconseguir el certificat COVID?: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/certificat-covid-digital-ue/

Consultar més informació sobre la Covid per a la ciutadania: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/