Ple del mes de gener

Última revisió 27-01-2022 08:09
27/01/2022

Caràcter: Ordinària

Data: 27 de gener de 2022

Hora:  20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament o a través de Radio Vilassar de Dalt.

Donat que la ciutadania no pot participar en les sessions telemàtiques, si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 21 de desembre de 2021.

2.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, per adaptar-la a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional, d’acord amb la nova regulació donada pel RDL 26/2021, de 8 de novembre.

3.- Reposició a disponible de la declaració de no disponibilitat aprovada per acord del Plenari de data 25 de novembre de 2021, amb efectes al pressupost per a 2022, conseqüència de la Sentència del TC de data 26-10-2021, relativa a l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

4.- Resolució del conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’ajuntament de Vilassar de Dalt: projecte "L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca" (Programa operatiu FEDER 2014-2020).

5.- Aprovació del Pla municipal de prevenció d'incendis forestal 2022-2027.

6.- Aprovació definitiva de la memòria justificava per a la Declaració de Vilassar de Dalt com a àrea amb mercat d’habitatge tens.

7.- Moció per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost.

8.- Donar compte dels Decret d'Alcaldia dictats durant el mes de desembre de 2021.

9.- Precs i preguntes.