2015


1r trimestre Resum execució pressupost
Fitxers
1r trimestre Resum execució pressupost
1r trimestre Resum execució pressupost
1r trimestre - Ingressos corrents
Fitxers
1r trimestre - Ingressos corrents
1r trimestre - Ingressos corrents
1r trimestre - Ingressos de capital
Fitxers
1r trimestre - Ingressos de capital
1r trimestre - Ingressos de capital
1r trimestre - Despeses corrents
Fitxers
1r trimestre - Despeses corrents
1r trimestre - Despeses corrents
1r trimestre - Operacions de capital
Fitxers
1r trimestre - Operacions de capital
1r trimestre - Operacions de capital
1r trimestre - Calendari i pressupost de tresoreria
Fitxers
1r trimestre - Calendari i pressupost de tresoreria
1r trimestre - Calendari i pressupost de tresoreria
2n trimestre - Resum execució pressupost
Fitxers
2n trimestre - Resum execució pressupost
2n trimestre - Resum execució pressupost
2n trimestre - Ingressos corrents
Fitxers
2n trimestre - Ingressos corrents
2n trimestre - Ingressos corrents
2n trimestre - Desglòs ingressos de capital
Fitxers
2n trimestre - Desglòs ingressos de capital
2n trimestre - Desglòs ingressos de capital
2n trimestre - Despeses corrents
Fitxers
2n trimestre - Despeses corrents
2n trimestre - Despeses corrents
2n trimestre - Desglòs ingressos de capital
Fitxers
2n trimestre - Desglòs ingressos de capital
2n trimestre - Desglòs ingressos de capital
2n trimestre - Calendari i pressupost de tresoreria
Fitxers
2n trimestre - Calendari i pressupost de tresoreria
2n trimestre - Calendari i pressupost de tresoreria
3r trimestre - Resum execució pressupost
Fitxers
3r trimestre - Resum execució pressupost
3r trimestre - Resum execució pressupost
3r trimestre - Ingressos corrents
Fitxers
3r trimestre - Ingressos corrents
3r trimestre - Ingressos corrents
3r trimestre - Ingressos de capital
Fitxers
3r trimestre - Ingressos de capital
3r trimestre - Ingressos de capital
3r trimestre - Despeses corrents
Fitxers
3r trimestre - Despeses corrents
3r trimestre - Despeses corrents
3r trimestre - Operacions de capital
Fitxers
3r trimestre - Operacions de capital
3r trimestre - Operacions de capital
3r trimestre - Calendari i pressupost de tresoreria
Fitxers
3r trimestre - Calendari i pressupost de tresoreria
3r trimestre - Calendari i pressupost de tresoreria
4r trimestre - Resum execució pressupost
Fitxers
4r trimestre - Resum execució pressupost
4r trimestre - Resum execució pressupost
4r trimestre - Ingressos corrents
Fitxers
4r trimestre - Ingressos corrents
4r trimestre - Ingressos corrents
4r trimestre - Ingressos de capital
Fitxers
4r trimestre - Ingressos de capital
4r trimestre - Ingressos de capital
4r trimestre - Despeses corrents
Fitxers
4r trimestre - Despeses corrents
4r trimestre - Despeses corrents
4r trimestre - Despeses de capital
Fitxers
4r trimestre - Despeses de capital
4r trimestre - Despeses de capital
4r trimestre - Desglòs despeses de capital i financeres
Fitxers
4r trimestre - Desglòs despeses de capital i financeres
4r trimestre - Desglòs despeses de capital i financeres
4r trimestre - Calendari i pressupost de tresoreria
Fitxers
4r trimestre - Calendari i pressupost de tresoreria
4r trimestre - Calendari i pressupost de tresoreria
4r trimestre - Nivell de deute a 31/12/2015
Fitxers
4r trimestre - Nivell de deute a 31/12/2015
4r trimestre - Nivell de deute a 31/12/2015
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-01-2020 15:30