L'Informe Intermedi d'UNICEF reflecteix les accions fetes a Vilassar des del reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància

Última revisió 25-06-2021 11:55
25/06/2021

L'Informe Intermedi d'UNICEF que s'ha elaborat durant el 2020, reflecteix totes les accions que s'han dut a terme a Vilassar de Dalt des que el municipi va rebre el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància el 2018.

Durant aquest 2020, UNICEF va posar a disposició a tots aquells governs locals reconeguts com a Ciutats Amigues de la Infància l'any 2018 l’Informe intermedi 2020. Amb aquest document, que podeu llegir a continuació, l'Ajuntament de Vilassar de Dalt posa de relleu totes les accions que es fan per a la cura i el benestar dels infants de Vilassar de Dalt tenint en compte les línies que marca UNICEF.

El Reconeixement Ciutats Amigues de la Infància posa en valor el compromís dels governs locals amb la promoció, protecció i realització dels drets de la infància, tal com es recullen en  la Convenció sobre els Drets de l'Infant. Aquest compromís implica implementar mecanismes de governança dins dels governs locals on hi hagi:

  • Un mecanisme de coordinació, tant interna (dins de el govern local) com externa, és a dir amb altres actors locals.
  • La participació real de la infància i adolescència en els processos de presa de decisions locals, mitjançant la promoció d'un òrgan de participació infantil i adolescent, reconegut com a interlocutor vàlid pel govern local.
  • Una estratègia a llarg termini per abordar els reptes a què s'enfronta la infància i adolescència per obtenir resultats que transformin la vida dels nens, nenes i adolescents que viuen a la localitat.

La visió de Ciutats Amigues de la Infància és que tot nen, nena i adolescent ha de gaudir de la seva infància i joventut i desenvolupar tot el seu potencial a través de la realització igualitària dels seus drets a les seves ciutats i comunitats. Per tal de fer realitat aquesta visió, els governs locals i els seus socis identifiquen les seves metes (resultats) en les cinc esferes d'objectius generals, que recullen els drets continguts en la Convenció sobre els Drets de l'Infant:

  • Cada nen, nena i adolescent és valorat, respectat i tractat justament dins de les seves comunitats.
  • Les veus, necessitats i prioritats de cada nen i nena s'escolten i es consideren en les normatives i polítiques públiques, en els pressupostos i en totes les decisions que els afecten.
  • Tots els nens i nenes tenen accés a serveis essencials de qualitat.
  • Tots els nens i nenes viuen en entorns segurs i nets.
  • Tots els nens i nenes tenen l'oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i l'oci.


 

Documents adjunts