Ple del mes de desembre del 2021

Última revisió 20-12-2021 11:58
20/12/2021

Caràcter: Ordinària

Data: 21 de desembre de 2021

Hora:  20 h

Lloc:  Telemàtica a través del canal Youtube de l'Ajuntament o a través de Radio Vilassar de Dalt.

Donat que la ciutadania no pot participar en les sessions telemàtiques, si teniu alguna pregunta la podeu fer a través del formulari que trobareu en aquest enllaç.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 25 de novembre de 2021.

2.- Creació i composició de la comissió d’estudi per a la determinació de la forma de gestió dels serveis d’abastament d’aigua i clavegueram a Vilassar de Dalt, segons articles 243 i 244 de TRLMC, així com del 143, 145, 159 i 183 del ROAS.

3.- Inici de l’expedient i creació de la comissió d’estudi per a la determinació de la forma de gestió del servei de clavegueram a Vilassar de Dalt.

4.- Aprovació del calendari de sessions per a l’any 2022.

5.- Moció en defensa de l’ús de la llengua catalana.

6.- Moció perquè es destini una subvenció finalista extraordinària i urgent a Càrites per a la compra d’aliments amb motiu de la pandèmia.

7.- Donar compte al Ple d’aquest Ajuntament, dels informes de morositat del tercer trimestre 2021.

8.- Donar compte dels Decret d'Alcaldia dictats durant el mes de novembre de 2021.

9.- Precs i preguntes