S'inicien treballs de manteniment de la senyalització horitzontal en diferents àmbits del municipi

Última revisió 21-07-2022 13:34
21/07/2022

Aquest dijous han començat els treballs de manteniment de la senyalització horitzontal que consisteixen en el repintat de passos de vianants i cruïlles, marcatge de carrils, i actuacions en punts amb especial percepció de risc.

Per a l’elecció de cada tipus d’intervenció s’han considerat les propostes de l’Estudi de mobilitat per la modificació de la secció de la via (distribució d’espai destinat a voreres i calçada), les propostes del Pla d'accessibilitat en els recorreguts de vianants, i especialment el Pla local de seguretat viària (PLSV) amb la següent tipologia d’actuació:

  • Xarxa bàsica: marcatge de carrils, diferenciant els sentits contraris i ajustant amplades per evitar sobreamples que afavoreixen l’excés de velocitat.
  • Passos de vianants: repintat de passos de vianants amb criteris de traçat d’acord amb el recorregut més curt i segur pel vianant.
  • Cruïlles: repintat de cruïlles evitant sobreamples, acotant l’espai del vehicle.
  • Punts amb percepció de risc: actuacions en punts i trams amb sensació d’inseguretat, que en molts casos es poden resoldre en bona part amb la pintura viària. 

Els treballs s’executaran en diferents fases, entre els mesos de juliol i desembre i s’informarà prèviament en cas d’afectacions a la mobilitat rodada o l’aparcament.