Educació


L'ensenyament és un dels pilars bàsics en el creixement personal i de país i una eina indispensable per a la igualtat d'oportunitats dels ciutadans petits i grans. És per aquesta raó que la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt treballa per estendre la perspectiva educadora a tot el poble, per convèncer-lo del seu compromís i la seva responsabilitat en l'educació i formació de les noves generacions.
La regidoria d'Educació treballa, des de l´àmbit municipal, pel bon funcionament de tots els centres educatius del poble, per l'èxit escolar, l'excel•lència educativa, la innovació pedagògica, la cohesió social, la transició al món del treball, l'extensió del dret a l'educació al llarg de la vida i la construcció d'un model de poble més educador
El nostre objectiu és gestionar i coordinar tots aquells serveis, plans o projectes relatius a l'educació i a la millora de tots els nivells d'ensenyament que es desenvolupen a Vilassar de Dalt.

Què fem

Estratègies per continuar construint una comunitat que educa:

  • Assumpció d'un lideratge polític respecte de la promoció del treball educatiu integrat amb projectes comunitaris amb famílies, barri, espai públic, esport, etc.
  • Coordinar els equipaments i recursos de l´ajuntament i les entitats.
  • Consell Educatiu Municipal com espai de participació amb capacitat de decisió amb el conjunt d´agents educatius (AFA´S, Esplai, Cau, entitats, clubs esportius, serveis municipals, etc.
  • Impuls de les propostes de l´Aliança Educació 360 i promoció de l´Educació a Temps Complet que entén l´educació com un procés permanent d´aprenentatge.
  • Impuls dels usos didàctics dels recursos patrimonials: exposicions, fons del Museu, equipaments, jaciments.
  • Foment d´accions de la metodologia d´Aprenentatge Servei als centres: Servei Comunitari.
  • Cogestió i la implementació de programes de diversificació curricular com a mesura d´atenció a la diversitat.
  • Gestió directa de l´Escola bressol municipal dotant-la de recursos per a un millor servei, amb manteniment de la tarifació social. 

Guia de recursos educatius del curs 2023 - 2024

Equipaments

Aula Municipal de Dansa

Plaça de la Tela, 4

08339 - Vilassar de Dalt

aulamunicipaldansa@vilassardedalt.cat

Horari d'atenció al públic: dimarts, dimecres i dijous de 16.30 h a 17.00 h i a hores convingudes. Horari de l'Aula de Dansa: de dilluns a dijous de les 17.00 h fins les 22.00h i divendres de 17.00 h fins les 21.00h

Regidories relacionades

Dades

Responsable tècnica: Sílvia Domènech

Adreça C/ Camí Can Pons 21-27  08339 Vilassar de Dalt

Telèfon 93.753.00.08

Correu electrònic domenechps@vilassardedalt.cat